Algemeen nut beogende instelling

ANBI Status

demo-attachment-320-Asset-2@4x
demo-attachment-144-Group-125
demo-attachment-321-Asset-3@4x-1
demo-attachment-324-Asset-1@4x-1
business-people-in-office-5HLCX4S-2
busindess-people-in-office-5HLCX4S-2

Stichting Studio eXp heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Op deze pagina vindt u alle gegevens die verplicht openbaar dienen te zijn in het kader van de ANBI regelgeving.

Algemene Gegevens

Stichting Studio eXp is in afwachting van een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Op deze pagina vindt u alle gegevens die verplicht openbaar dienen te zijn in het kader van de ANBI regelgeving.

Postadres: Timorstraat 138 2022 RK, Haarlem

Bezoekadres: Hendrik Figeeweg 1E, 2031 BJ, Haarlem

Statutaire Naam: Stichting Studio eXp

RSIN/fiscaal nummer: 856455519

Contactgegevens

Telefoon 023 2078 019

Website www.studio-exp.io

E-mail info@studio-exp.io

De 3 codes

Stichting Studio eXp onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Stichting Studio eXp ontvangt steun van verschillende Nederlandse cultuur subsidiefondsen in de vorm van projectbijdrages. Stichting Studio eXp ondersteunen? Stuur een mail naar zakelijk directeur Taam Maas: taam@studio-exp.io.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht verrichten volledig onbezoldigd bestuurswerkzaamheden voor de stichting. Zij hebben recht op een onkostenvergoeding in overleg met de directie, volgens de richtlijnen van de fiscus.

Voor het personeel is een eigen salarisregeling van toepassing. Afhankelijk van functie, prestaties en senioriteit wordt het salaris vastgesteld op basis van de gehanteerde salarisschalen. Periodiek wordt het salarisbeleid getoetst aan externe gegevens.

Het salaris en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de directieleden wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

 

Directie

Karel (Charlie) Katulondi Malu Duran (Voorzitter)

Taam Nico Jani Maas (Penningmeester)

 

 

Raad van toezicht

Voorzitter - Yoon-shik Boxman

Geerte Hesen

Jimmy-Pierre de Graaf

 

 

Doelstelling

Het borgen van impact op en bereik van kinderen, jongeren en jong volwassenen met innovatieve theater games gericht op zelfredzaamheid

 

Missie / Visie

Ieder kind de mogelijkheid geven om intellectueel geprikkeld te worden door spel en verhaal.

Het ontwerpen van informatieve installaties, voorstellingen en educatief materiaal waarbij spel, verhaal en plezier de leidraad zijn in het vergaren van kennis.

 

Beleidsplannen

Onze Raad van Toezicht

Zij houden ons scherp

Wij komen geregeld samen met onze Raad van Toezicht waar we trots op zijn. Deze creatieve duizendpoten houden ons te allen tijde scherp en staan altijd klaar om ons te adviseren.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Inhoud wissel
group-of-young-businesspeople-with-laptop-working-8SHTZUN-1